Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı 2014Günümüzde farklı kaynaklar tarafından üretilen veri miktarı çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu veriyi işlemek için gerekli sistemlerin ve yazılımların kaynak ihtiyacına göre yönetilmesi, işletilmesi ve güç tüketim maliyetlerinin azaltılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı desteğiyle "Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı" (B3LAB) projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında kaynakların etkin kullanıldığı ve dinamik olarak ölçeklenebilen bulut sistemlerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapılması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.Bulut Bilişim alanında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması ve Bulut Bilişim ekosisteminin oluşmasına katkı sağlanması, ulusal boyutta pek çok paydaşı ilgilendiren B3LAB projesinin öncelikli hedeflerindendir.

"Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı 2014" TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından, B3LAB projesi kapsamında 01-02 Aralık 2014 tarihinde İstanbul'da düzenlenecektir. Çalıştayın hedefi, katılımcılar arasında canlı bir iletişim ağı oluşturarak proje vizyonu doğrultusunda gereksinimleri belirlemek ve ortak çalışma imkanlarını belirleyebilmektir. Çalıştayda ortak akıl yöntemi ile çalışmalar yürütülerek belirli konularda güncel ihtiyaç ve gereksinimlerin çıkartılması, mevcut sorunlar için çözüm haritalarının değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmalar için ihtiyaçların analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çalıştay, konularında uzman konuşmacılar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, dernek ve birlik temsilcileri, ilgili teknolojilerde uzman ve Bulut Bilişimin ülkemizdeki yol haritasının şekillenmesinde rol almak isteyen paydaşların katılımına açıktır.

Davetli Konuşmacılar

 
Ensar KILIÇ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
E-Devlet Hizmetleri Daire Başkanlığı
E-Devlet ve E-Dönüşüm

E-devlet, E-dönüşümün önemli bir sürecidir.

E-dönüşüm: hayatın tüm alanlarında işlerin daha hızlı, daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması olarak tanımlanmaktadır. Tabi ki; işlerin bu kapsamda yapılabilmesi için bilişim teknolojilerinin gelişmesine ve yaygın bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve internet kullanımının yaygınlaşması ile bilginin küresel boyutta hızlı hareket etmesini sağlamış, bunun sonucunda bilişim teknolojileri dünya ekonomisine yön veren bir aktör konumuna gelmiştir. Ülkemizde de bilişimsizlik maliyetinin ortadan kalkması için etken olmuştur. Kurumlar tarafında yapılan E-Devlet projelerinin sistem olarak farklı alt yapılara sahip olması, aynı standartlarda olmaması ve birbiriyle entegre olmadığı/olamadığı için, veri paylaşımı ve hizmet verimliliği bakımından istenilen verimlilik elde edilemedi. Çünkü kurum bazında tek bir hizmetin bit üzerinden sunulması kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayamadı. Kullanıcı ihtiyacını bir bütünlük içinde karşılanması için farklı kurumlar tarafından sunulan, birbirini tamamlayacak veri ve hizmetlerin eşgüdüm halinde, ortak bir platformdan ve tek bir arayüzden sunulması için bulut bilişim yaklaşımı ile kamu bulutuna ihtiyaç duyulmaktadır.

 
Drs. Jan van ELDIK
CERN, İsviçre
Operating an OpenStack Cloud Service at CERN

CERN is the European Centre for Particle Physics based in Geneva. The home of the Large Hadron Collider and the birth place of the world wide web is expanding its computing resources with a second data centre to process over 35PB/year from one of the largest scientific experiments ever constructed. Within the constraints of fixed budget and manpower, agile computing techniques and common open source tools are being adopted to support over 11,000 physicists in their search for how the universe works and what it is made of. By challenging special requirements and understanding how other large computing infrastructures are built, we have deployed a 50,000 core cloud based infrastructure building on tools such as Puppet, OpenStack and Kibana. This talk will cover the requirements, tools selected, results achieved so far and the outlook for the future.

 
Prof. Dr. Ing. Ahmad Reza SADEGHI
Technische Universität Darmstadt, Almanya
Towards Client Controlled Cryptography as a Service in the Cloud

Cloud computing promises cost-effective and efficient (large scale) usage of storage and computing resources. However, a serious concern about cloud computing is the protection of clients’ data and computations against various attacks from outsiders as well as from insiders (e.g., the cloud administrators). Particularly the latter requires a high level of trust in the cloud provider, since the cloud provider is able to access all cryptographic keys stored in images of its clients. On the other hand, cloud clients are rather limited in implementing, deploying and controlling their own security and privacy measures in the cloud. This challenge has motivated many researchers to investigate a variety of security aspects in cloud computing in the recent years. In this talk, we briefly consider selected topics in cloud security, and discuss possible security architectures and technologies that, under reasonable assumptions, enable the cloud clients to be in control of the provisioning and usage of their credentials and cryptographic primitives in the cloud.

 

Çalıştay Programı

1-2 Aralık 2014
The Green Park Hotel Pendik, İstanbul
calistay2014.b3lab.org

1 Aralık Pazartesi  
09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:35 Açış Konuşmaları
09:30-09:50 Takdim ve TÜBİTAK Tanıtımı
09:50-10:05 Dr. Mehmet SEZGİN, BTE Enstitü Müdürü
10:05-10:35 Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN, BİLGEM Merkez Başkanı
10:35-11:00 Çay/Kahve Arası
11:00-11:20 Davetli Konuşma - I
E-Devlet ve E-Dönüşüm
Ensar KILIÇ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı E-Devlet Hizmetleri Daire Başkanlığı
11:20-12:30 Davetli Konuşma - II
Operating an OpenStack Cloud Service at CERN
Drs. Jan van ELDIK, CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Organizasyonu), İsviçre
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Ortak Akıl Platformu®
Çalıştay Bilgilendirme Paylaşımı
Orhan DURSUN, TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enst.)
15:30-15:50 Çay/Kahve Arası
15:50-17:00 Davetli Konuşma - III
Towards Client Controlled Cryptography as a Service in the Cloud
Prof. Dr. Ing. Ahmad Reza SADEGHI, Darmstadt Teknik Üniversitesi, Almanya
17:00-18:30 Proje Ekibi ile Etkileşim ve Serbest Zaman
18:30-20:00 Akşam Yemeği
2 Aralık Salı
07:30-09:00 Kahvaltı
09:00-10:30 Fikir Üretme Çalışması - I
İhtiyaç ve Gereksinimler (Grup Çalışması)
10:30-11:00 Çay/Kahve Arası
11:00-12:30 Fikir Üretme Çalışması - II
İhtiyaç ve Gereksinimler (Gruplar Arası Katkı Çalışması)
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Mevcut Sorunların Tespit Edilmesi (Grup Çalışması)
15:00-15:30 Çay/Kahve Arası
15:30-17:00 Öneri Geliştirme Çalışması (Grup Çalışması)
17:00-17:15 Çalışma Programının Değerlendirilmesi ve Kapanış

Ortak Akıl Platformu®

TÜBİTAK-TÜSSİDE'nin marka tescilli ürünüdür. Yönetim faaliyetlerinin mümkün olduğu kadar tüm tarafların görüşleri alınarak yapılabilmesi için geliştirilen "Ortak Akıl Platformu®" hizmeti 150 kişiye kadar olabilen iki veya üç günlük toplantılardır.

**Ortak Akıl Platformu® (OAP), TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin marka tescilli çalıştay yönetimi yaklaşımıdır.**

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GENEL BİLGİLER

 •   BİLGEM Santral
 •   Şeniz DEMİR
 •   Savaş DAVAZ
 •   İletişim
 • +90 (262) 648 10 00
 • +90 (262) 648 10 51
 • +90 (262) 648 13 22
 • iletişim e-postası

ÇALIŞTAY YERİ BİLGİLERİ

 •   The Green Park Hotel (Malatya Salonu)
 •   +90 (216) 585 21 21
 •   Kaynarca Mah. Erol Kaya Cad. No: 204
 •       Pendik / İstanbul

ORGANİZASYON KOMİTESİ

 • Dr. Mehmet SEZGİN
 • Dr. Yıldırım BAHADIRLAR
 • Özmen Emre DEMİRKOL
 • Özleyiş BAYOĞLU
 • Dr. Şeniz DEMİR
 • Savaş DAVAZ